Služby
RNDr. Anna Szulényiová | súdna prekladateľka pre anglický jazyk | Potočná 39, 900 27 Bernolákovo
Tel./Fax: + 421 2 5479 3758 ° GSM: + 421 903 750 931 ° anna.szulenyiova@gmail.com