RNDr. Anna Szulényiová
súdna prekladateľka pre anglický jazyk

Potočná 39
900 27 Bernolákovo
Slovenská republika

IČO: 32 165 323
DIČ: 1025462130

Tel./Fax:   +421 2 5479 3758  
Mobil:   +421 903 750 931  
   
E-mail:   anna.szulenyiova@gmail.com  
RNDr. Anna Szulényiová | súdna prekladateľka pre anglický jazyk | Potočná 39, 900 27 Bernolákovo
Tel./Fax: + 421 2 5479 3758 ° GSM: + 421 903 750 931 ° anna.szulenyiova@gmail.com